Parkimine eramaal

 
Helekivi Grupp OÜ korraldab parkimist eramaal tulenevalt sõlmitud lepingutest. Eraõigusliku parklaoperaatorina kasutame infokandjatena enda väljatöötatud infotahvleid. Parkimistingimused on näidatud infotahvlil parklasse sissesõidul ja täiendavalt ka ala sees, et iga heas usus käituv inimene neid märkaks ja neist aru saaks.
Alustades parkimist Helekivi Grupp OÜ parkimisalal, loetakse parkimistingimused sõiduki juhi poolt aktsepreerituks ning parklakoha kasutamise leping sõiduki juhi ja Helekivi Grupp OÜ vahel sõlmituks. Peamine eesmärk on osutada lihtsat ja mugavat parkimistenust. Trahvid ja teisaldus ei ole meie taotlus omaette, küll aga äärmine abinõu kui käitutakse vastuolus parkimistingimustega, et tagada valmidus parkimistasu maksmiseks ja kohtade olemasolu parklas õiguskuulekatele klientidele, valdavale osale meie klientidest. Parklates korraldavad parkimist, tagavad parkimiskorda ning teostavad kontrolli meie parkimiskorraldajad, kes on kergesti äratuntavad. Kontrolli teostamisel lähtutakse kehtestatud reeglitest. Parkimiskorraldaja töötasu ei ole sõltuvuses määratud leppetrahvi nõuete arvust.
Väljastatud leppetrahvi nõuet ei ole parkimiskorraldajal õigus tagasi võtta, küll on aga sõiduki juhil võimalus 14 päeva jooksul alates leppetrahvi määramisest esitada põhjendatud pretensioon, kasutades selleks pretensiooni vormi. Leppetrahvi nõude tähtajaks tasumata jätmisel antakse selle edasine käsitlemine üle õiguspüroole. Lähtume oma tegevuses kohalikust seadusandlusest. Meie poolt rakendatav teenuse osutamise mudel on läbinud erapooletu põhjaliku õigusliku analüüsi, et tagada meie tegevuses kasutatavate üldtingimuste vastavus kõikidele seadusandlikele aktidele.
Helekivi Grupp OÜ-l on lisaks leppetrahvile õigus sõiduk teisaldada. Teisaldamisega seotud kulud on summas 110 eurot, millele lisandub alates esimesest päevast parkla hoiutasu 25 eurot ööpäevas.